Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande stad.

Integrationspakten har tre konkreta mål:

1. Skapa ett nätverk av organisationer som vill bidra till integration för samverkan och innovation

2. Förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares efterfrågan på kompetens.

3. Förstärka stadens arbete med att korta vägen till svenska språket, utbildning och jobb. 

 

Vi är stolta över medlemskapet och ser fram emot att bidra till att stärka integrationen i Stockholm.  

 

 

October 10, 2022 — Fatma Guettou

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.