Fatma och Hamid sitter och håller om varandra i en park

About us

Our names are Fatma Guettou and Hamid Noroozian and we are the founders and run Watoto Arts.

Watoto Arts is a social enterprise that works to create positive social change.

The idea for Watoto Arts came from seeing the lack of representation in toy stores. We couldn't find dolls that our own children could identify with and the few dolls that did exist were made far away, contained plastics and were neither durable nor made in a nice and transparent way. To counteract the skewed image created by today's limited supply, we took matters into our own hands and started designing and producing our own dolls, that was the starting point for the family business Watoto Arts!

A trip

A Family Business

How it started...

"I sat down at the kitchen table in the evening when I was on parental leave and started sewing a doll for my son. In the morning when the children woke up, I gave them the doll and was overwhelmed with love and pride. It should be a matter of course that all children should be able to play with dolls that look like themselves!”

What does your doll box look like? Does it represent society?

Watoto is Swahili and means children - all children. Our vision is to create a world where all children feel included and can develop, regardless of how we look or where we live. We know that the foundation for many of the values ​​we take with us in life is laid at an early age. We also know how important it is to be able to identify with one's surroundings in order to make room for a safe and confident individual. Our award-winning dolls are therefore more than just dolls, they are a tool to develop empathy and self-esteem and thus create positive social change.

Let's expand our horizons through puppetry!

Vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål

Genom vår verksamhet stödjer vi aktivt flera av FN:s hållbarhetsmål. Vi fokuserar särskilt på dessa 3 mål

  • Mål 5 Jämställdhet – Vi stärker kvinnor inom vår produktion och ledning.
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet – Vi arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald.
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Alla våra produkter är tillverkade i Sverige av hållbara material som följer alla miljöstandarder.

“The dolls are so much more than just dolls. In the small way, the dolls make a difference to the child, but in the big way, they make a difference to society"

We are a work-integrating social enterprise

Watoto Arts is a work-integrating social enterprise that works to create positive social change. We create employment for individuals who have been excluded from the labor market, it may be foreign-born women who have had difficulty finding work. For us, this is an important step in our work for a more inclusive society. We are convinced that by empowering women and mothers, we create the best conditions for a brighter future.

Read more about work-integrating social enterprise here

Our production

All our products are carefully designed and manufactured in Sweden. We are proud to have a short and sustainable production chain that allows us to manufacture safe toys that last for generations. All our dolls are handcrafted from durable fabrics carefully selected by our team.

When you buy our products, you can therefore be sure that you have made a good investment for you, for the children and for our planet.

All Watoto toys are created according to EU requirements for toy safety. We follow the EN71 standard and all our products are non-toxic and fireproof. .

Vår produktion

Att ha produktionen i Sverige innebär att vi skär ned på långa transportleder, vilket drastiskt minskar vår koldioxidutsläpp och bidrar till att bekämpa klimatförändringar. Vi använder också närproducerade och hållbara material, vilket ytterligare minskar vårt ekologiska fotavtryck. Att producera lokalt gör det möjligt för oss att implementera de striktaste miljövänliga tillverkningsmetoderna och säkerställa att alla processer uppfyller höga miljöstandarder. 

Du som kund kan därför känna dig trygg i vetskapen om att du stödjer en verksamhet som bidrar positivt till samhället och respekterar både människor och planeten. 

"När vi skapar våra dockor har vi våra barn och vår planets välbefinnande i åtanke och det kan du känna av i varje docka"

Några av våra stoltaste ögonblick

Watoto Arts tog hem första plats i idetävlingen - För–kvinnor

Vi blev antagna till Reach For Change företagsinkubator

Vi blev utsedda till Change Leaders

Fatma Guettou blev utsedd till årets Womeneur

Watoto Arts vann Folkets Röst i Shift finalen

Dockorna fick en helsida i Vogue Scandinavia

Watoto Arts prisas av Toy Industries of Europe inom kategorin Diversity & Inclusion

Vi blev utsedda av Svensk Handel som en av 100 profiler som arbetar aktivt för en grönare och inkluderande e-handel

Soft dolls

Docklekens betydelse

Leken är en grundläggande och central del av barns utveckling och lärande.

Watoto Arts dockor är utformade för att uppmuntra till inkluderande lek. De är tillgängliga i en rad olika utseenden vilket speglar mångfalden i samhället. Genom att leka med en Watoto-docka får barn möjligheten att inte bara spegla sig själv, utan också att utforska och förstå andra.