Reach for change har skrivit en fin artikel om oss!

"Watoto Arts växer genom att anställa nyanlända kvinnor. Tillsammans skapar de dockor med olika hud- och hårfärger, olika funktionsvariationer samt olika familjekonstellationer. På detta sätt skapas förståelse för att alla är unika och lika mycket värda"

Läs hela artikeln här.

 

October 24, 2022 — Fatma Guettou

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.