De flesta vet redan att docklek ger barn möjlighet att tränar på bland annat empati, kommunikation, samt problemlösning.
Det jag vill lyfta lite extra idag är vikten av docklek för pojkar. Pojkar behöver ett alternativ till “hypermanliga” lekar som samhället gärna trycker fram. Vad tror ni, kan förebyggande arbetet mot machokulturen börja med docklek? Hur gör ni hos er?
Skriv gärna dina tankar i kommentarerna!
November 11, 2022 — Fatma Guettou

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.