Visste du att lek med dockor kan ha en avgörande påverkan på barns självbild och syn på världen runt omkring dem? Dessutom, genom att ge barn möjligheten att leka med leksaker som representerar olika människor och erfarenheter kan vi bidra till en mer jämlik och inkluderande värld. 

Här kommer tre anledningar på varför representation kring leksaker är viktigt

1. Främjar inkludering och mångfald

Genom att ha olika typer av representation i leksaker, till exempel olika kön, etniciteter, kroppstyper och funktionsvariationer, främjas inkludering och mångfald. Detta hjälper barn att känna sig sedda, representerade och inkluderade. När barn ser sig själva representerade i leksakerna de leker med, får de möjlighet att känna igen sig och stärka sin identitet.

2. Utvecklar empati och förståelse

Barn får möjlighet att lära sig om och förstå människor, kulturer och erfarenheter. Genom att leka med inkluderande leksaker kan barn utveckla empati, medkänsla och förståelse för olikheter. Detta hjälper till att minska stereotyper och främjar tolerans och respekt för andra människor.

3. Stärker självförtroende och självkänsla

När barn ser att det finns leksaker som representerar olika egenskaper, intressen eller yrken, kan de inspireras och känna sig uppmuntrade att följa sina egna drömmar och intressen. Detta kan leda till ökat självförtroende och tro på sin egen förmåga att nå sina mål oavsett vilka stereotyper eller förväntningar samhället kan ha.

 Tips! Inkluderande dockor ger också en möjlighet för vuxna att prata med barn om mångfald och inkludering. Att på ett enkelt sätt hjälpa dem att utveckla empati och förståelse för andra människors erfarenheter och perspektiv 

 

Här hittar du alla våra inkluderande dockor, som vanligt kan du välja om du vill ha din docka fylld med svensk ull eller med återvunnen polyester. 

 

 

juni 06/12/23, 2023 — Fatma Guettou

Lämna en kommentar

Observera: kommentarer måste godkännas innan de publiceras.