I samband med att våra dockor säljs hos Bonniers konsthalls butik arrangerades ett event där vi engagerat diskuterade vikten av mångfald och inkludering i leken. 

Tillsammans med Marie Cham och Caroline Farberger förde vi en djup och intim konversation där personliga erfarenheter delades och där konkreta tips om hur man kan bidra till ett mer inkluderande samhälle delades.

Stort tack till publiken och alla som bidrog till samtalet, ni är fantastiska!

"Den här typen av möte är så viktiga, vi måste prata med varandra, lyssna, ställa nyfikna frågor, växa tillsamman"

"Risken är stor för exkludering närnormen inte ifrågasätts. Det viktiga är att bli medveten om dem som inte finns representerade i rummet och att verka för inkludering genom att öppna upp dörrar och bjuda in när möjlighet finns"

 

Marie Cham är ordförande i Afrosvenskarnas Riksorganisation, med lång erfarenhet av antirasistiskt arbete med fokus på mångfald, jämställdhet och inkludering. Som aktiv i Afrosvenskarnas Riksorganisation har hon även deltagit i samhällsdebatten kring frågor som rör afrofobi och ojämlikhet. Vikten av inkludering och representation i barnlek, handlar om att ge alla barn möjligheten att delta i leken, oavsett deras hudfärg eller förmåga.

Caroline Farberger är en företagsledare som idag arbetar som partner och styrelseordförande för investmentbolaget Wellstreet. Hon har en lång bakgrund på ledandepositioner i finansbranschen och har idag flera styrelseuppdrag för finansiella företag. Caroline har tidigare levt som man och är mycket engagerad för ökad mångfald och inkludering i näringslivet och samhället i stort.

Lämna en kommentar

Observera: kommentarer måste godkännas innan de publiceras.