Barn har lekt med dockor sedan urminnes tider och det är inte så konstigt eftersom dockan representerar människan och möjliggör för barnet att förstå sig själv och sin omgivning. 


När barn leker med dockor återupplever och repeterar de viktiga händelser som de har varit med om. Kanske går barnet igenom nattningsrutinen där dockan får byta kläder och borsta tänderna. Kanske repeterar barnet besöket på BVC där barnet hittar på olika uppgifter som dockan får utföra. Det är genom den här typen av fria lek och repetition där kreativiteten stimuleras och vardagens händelser bearbetas. Dockleken är därför en viktig arena som tillåter barnet att skapa mening och få ordning i kaos. 

 

Fyra tips på fördelar med docklek 

Docklek tillåter barnet att utveckla sociala färdigheter som empati. Genom lek med dockor kan barn förstå andras synvinklar, detta hjälper barnet att bli bättre på att samarbeta och skapa fina relationer.

Docklek med dockor av olika hudfärg normaliserar konceptet att människor kommer i olika färger. Att alla är olika men lika mycket värda. Det hjälper barnet att identifiera sig med dockan och skapa en emotionell koppling. 

Docklek tillåter barnet att bygga en fantasivärld och en berättelse. Min snart 4 åring brukar prata med sig själv när han leker med dockorna, han får en stund där språkutveckling, fantasi och kreativitet stimuleras samtidigt. 

Genom att öva på sociala färdigheter lär sig barnet även att ta ansvar. Barnets lek kanske handlar om att ta hand om dockans bebis, här övar barnet på att ta ansvar och initiativ, en lek där barnet bygger upp sitt självförtroende. 

 

I en studie som utfördes 2020 ville man förstå hur hjärnan reagerar på lek med dockor. Man lät därför 42 st 4-8 åringar leka fritt med dockor eller iPad, med en vän eller ensamma. Man jämförde sedan hjärnaktiviteten mellan de två olika lekarna. Resultaten visade att lek med dockor aktiverar empati delen av hjärnan både när man leker med en vän eller ensam. Däremot såg man att empati området var minst aktiv när barn leker ensamma med en iPad. 


Tre förslag på lekar som vi brukar leka med dockor:

Fri lekPlocka fram dockor och rekvisitan och ta ett steg tillbaka. Låt barnen bestämma och låt leken utvecklas organiskt. 

Mittemellan - Sätt upp en värld eller ett scenario med dockor och rekvisitan och låt sedan barnen upptäck världen fritt. 

Roll spel - Här är det mer styrt än vid två tidigare förslagen. Här kan man använda dockan för kommunikation mellan barn och vuxna. Vi brukar ta upp ämnen som är relevanta för barnet. Just nu handlar det mycket om konceptet att vänta på sin tur, hjälpa till, inte ta leksaker från sin bror utan att fråga först osv. Att använda dockan som en förmedlare där barnet kan få sätta ord på sina känslor och få en bättre förståelse på olika synvinklar av ett scenario har visat sig vara väldigt effektivt för oss. 


Slår man upp ordet empati får man följande “Empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor.” Det är således en av de viktigaste egenskaperna som vi kan uppmuntra hos våra barn.

augusti 08/21/21, 2021 — Fatma Guettou

Lämna en kommentar

Observera: kommentarer måste godkännas innan de publiceras.