Dessa dockor har unika berättelser och är ett samarbete med Henrik Wahlström. Klicka på dockorna för att läsa deras historia! 10% av försäljningen går till organisationen Mind som arbetar med att sprida kunskap om psykiskt mående och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Upp-och-ner-hjärtat är en symbol som talar om att bäraren har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Dels visar man stöd för den som kämpar, men också visa för dem som hemlighåller en diagnos att de har allierade omkring sig som skulle ta nyheten på ett bra sätt om de vill berätta.